×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 462

اسپکتروفتومتر

دستگاه ها/ تجهیزات

2017-04-08

View Project


اسپکتروفتومتری
اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می پردازد. نور مورد استفاده طیفی از انرژی الکترومغناطیس می­باشد که هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی است.