الکل سنج تنفسی اقتصادی با هزینه پایین

این سری الکل سنج تنفسی دارای حساسیت بالا، قیمت پایین و اندازه مناسب می باشند که مخصوصا برای چک کردن مصرف الکل خویش استفاده می شود.
اندازه مناسب الکل سنج تنفسی باعث می شود که شما به آسانی در جیب تان یا کیف همراه تان نگهداری کنید.
قیمت رقابتی، طراحی به روز و قابل حمل این مدل الکل سنج تنفسی باعث می شود هر شخصی توانایی خرید آن را داشته باشد.