نگهداری ترازوی آزمایشگاهی
عواملی مانند دما، رطوبت ، نیروی جاذبه و هوا می‌توانند در اندازه‌گیری صحیح وزن مواد تداخل نمایند.
برای نگهداری و استفاده صحیح از ترازوی آزمایشگاهی باید به موارد زیر توجه داشت :
1-  ترازوی آزمایشگاهی باید در محلی دور از جریان هوا ، دقیقا در وضعیت افقی و در مکانی ثابت و بدون ارتعاش قرار گیرد .
2-  ترازوی آزمایشگاهی باید پیش از هر اندازه‌گیری صفر شود.
3-  ظرفی که برای توزین استفاده شود باید تا حد امکان کوچک باشد ( با توجه به حجم ماده مورد توزین ). از بکار بردن ظروف پلاستیکی باید خودداری شود.
4-  ظرف و ماده مورد توزین باید قبل از توزین به حرارت اتاق رسانده شوند.
5-  دست را نباید وارد محفظه توزین نمود زیرا باعث گرم شدن محفظه می‌شود. بهتر است از پنس استفاده شود.
6-  مواد شیمیایی را نباید مستقیما” روی  کفه گذاشت  برای این کار باید از ظروف توزین کمک گرفت.(مثل:بشر- شیشه ساعت و…)
7-  ماده مورد توزین را باید وسط کفه قرار داد.
8-  ترازوی آزمایشگاهی باید تمیز نگه داشته شود. در صورت ریختن مواد شیمیایی باید سریعا محل را تمیز نمود . برای پاکسازی عوامل بیولوژیک از الکل 70 درصد استفاده می‌شود.
9-  برای اطمینان از صحت اندازه‌گیری لازم است علاوه برکالیبراسیون داخلی ، در فواصل زمانی مشخص با استفاده از وزنه‌های کالیبره با وزن معین، صحت عملکرد را بررسی کرد یا از طریق مراجع کالیبراسیون معتبر ، اقدام به کالیبراسیون دستگاه نمود.

 

ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال

ترازوهای آزمایشگاهی دیجیتال، تزاروهای آزمایشگاهی یک کفه‌ای و دو کفه‌ای و ترازوهای جیبی از مهمترین تجهیزات پرکاربرد در آزمایشگاه‌های مختلف می‌باشند. شرکت رضا طب نماینده فروش ترازو های دیجیتال آزمایشگاهی با دقت‌های 0/1 ، 0/01 ، 0/001 و 0/0001 گرم و با اوزان مختلف از کمپانی‌‌هایD ژاپن ، AND چین ، Sartorius آلمان ، Ohaus آمریکا ، Precisa سوئیس و ترازوهای جیبی KERN آلمان می‌باشد. همچنین فروش ترازو های آزمایشگاهی یک کفه‌ای و فروش ترازوهای دو کفه‌ای با دقت و اوزان مختلف از فعالیت عمده این شرکت می‌باشد. شایان ذکر است کلیه ترازوهای دیجیتال آزمایشگاهی با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش ارائه می‌گردد. همچنین تعمیر و سرویس انواع ترازو های آزمایشگاهی دیجیتال و ترازوهای کفه‌ای توسط کارشناسان مجرب این شرکت انجام می‌پذیرد.