ارتباط با ما

پاره ای از فعالیت های رضا طب و صنعت سمنان:

  • فروش وخدمات پس از فروش دستگاه های آزمایشگاهی (صنعتی - تشخیص طبی - آموزشی - تحقیقاتی - مولکولی - اکولوژیک - فیزیک - شیمی - صنایع غذائی - دامی - کشاورزی و ......)
  • تامین وسایل مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی
  • تامین مواد شیمیایی و محیط کشت (صنعتی - آزمایشگاهی)
  • ارائه کیت های تشخیص طبی و صنعتی آزمایشگاهی
  • تامین وسایل کمک آموزشی
  • مشاوره در امور راه اندازی آزمایشگاه ها صنعتی - طبی - آموزشی
  • مشاوره و ارائه راه حل در زمینه مشکلات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی
  • طراحی - ساخت و تعمیر دستگاه ها و وسایل شیشه ای آزمایشگاهی و صنعتی برحسب سفارش
  • تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی
  • و ..............